ČLÁNKY O TESTOVÁNÍ

Testování aplikací s dopadem na business procesy a uživatele

Testy nových aplikací s dopadem na business procesy a uživatele

Zavedení nové aplikace, ať už v rámci většího či menšího projektu, s sebou přináší i mnoho změn v dosavadních procesech, na které jsou uživatelé zvyklí. S tím je i spojená nutnost tyto procesy následně přizpůsobit pro práci s novou aplikací. Ne vždy je ovládání nové aplikace jednodušší a lehčí než bylo dříve. A to bez ohledu na očekávání uživatelů. Někdy jsou složitější změny nutné, aby se např. vyhovělo požadavkům na správnost procesů, nastavení práv atd. (např. nález auditu).

S nasazením nové aplikace je nutné si uvědomit, že některé procesy se radikálně změní. Vkládání dat do léty prověřené a používané Excelové tabulky, na kterou jsou uživatele zvyklí, vystřídá složitější zadávání dat do nové aplikace.

Uživatelé dost často vnímají tyto změny negativně do doby, než si na ně zvyknou a stanou se (stejně jako původní Excelová tabulka) neodmyslitelnou součástí jejich procesů a práce. Zde se musí stát tester „prodejcem“ a nezřídka i „psychologem“ či „diplomatem“ a alespoň částečně ukázat a neustále vysvětlovat uživatelům, jaké výhody jim nově zavedená aplikace přinese.

Z mých osobních zkušeností z pozice uživatele vím, jak moc je důležité se vžít se do pozice uživatelů. Uživatelů, kteří musí slevit ze svých dlouholetých zvyklostí a není pro ně snadné letité zvyklosti změnit. Je to i jedna z vlastností člověka, že se bojí nového a neznámého, a proto je potřeba tyto obavy rozptýlit.

Jako příklad uvedu i další překážku, kterou musí tester překonat, aby si získal budoucího uživatele pro spolupráci. Může tím být i to, že uživatelé již po několikáté znovu vysvětlují, jak fungují jejich procesy.

Častým úskalím bývá, že v analytických dokumentech není přesně popsáno, jak bude vypadat nový proces. A po obdržení dodávky nové funkčnosti a následném startu jejich testu exekuce se zjistí, že si programátor vyložil dokument jinak a naprogramoval si část funkčnost aplikace podle svých představ. Ta se však bohužel od požadovaného stavu, který uživatelé očekávají, mnohdy dost liší. Může jít o drobnosti jako jsou barvy, podle kterých se léta mezi čísly orientují, přes chybějící hodnoty, které potřebují k práci, až po jinak nastavený proces.

Testy nových aplikací s dopadem na business procesy a uživatele

Kdo zažil nějaký projekt, jistě zná větu „To nebylo v zadání …“ a v podstatě došlo k nesprávnému pochopení procesu, který uživatel potřebuje. Proto je zde třeba přivést obě strany ke stolu a v rámci příprav testů si ujasnit, že obě strany chápou popsaný proces stejně, aby k této větě nedocházelo tak často.

Někdy se stává, že analýza nepokrývá všechny provozní případy, které se mohou objevovat až v rámci UAT testů a je na ně nutné následně reagovat buď změnou procesů, nebo úpravou samotné aplikace. Proto je dobré do příprav testů zapojit i budoucí uživatele, protože nám to na konci může ušetřit nemálo času a s nimi spojené náklady.

Sám jsem se několikrát setkal se situací, kdy starý proces byl zrušen, protože byl svázán s aplikací, která měla být nahrazena.  A až v rámci přípravy testů se teprve na nové funkcionalitě i procesu začalo pracovat. Zde je také velká příležitost v pomoci oběma stranám najít schodu a společnou řeč v tom, jak má nová funkcionalita a proces vypadat.

Proto je příprava na návrh testů nové aplikace jedna z klíčových činností testování a je důležité se detailně seznámit s procesy ještě před samotným vytvářením testovacích scénářů.  Minimalizujeme tím riziko pozdějšího objevení černých míst v analytických dokumentech a tím ušetřit čas a peníze na opravu aplikací po nasazení do testů.

Další výhodou je, že si tester začne budovat i potřebný vztah s uživateli, který budete následně využívat při exekuci testů a konzultacích nad změnami v aplikaci. Je to i důležité z toho důvodu, že většina uživatelů tyto konzultace nebo spolupráci poskytuje při své standardní práci, a tedy si musí rezervovat na Vaše dotazy kapacity. Dost často tomu bývá i po pracovní době.

Na těchto příkladech se nám opět ukazuje, jak je důležité při testech spojovat samotné testování aplikace s okolním ekosystémem, ve kterém bude aplikace koexistovat.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že otestování samotné aplikace ještě automaticky nezajišťuje úspěch a očekávání managementu. A věnovat pozornost nastavení business procesů se určitě vyplatí dříve, než se aplikace nasadí do produkce.

lněnička tomáš
tomáš lněnička
Test analytik

NAVŠTIVTE NÁS

Rádi byste osobně probrali věci týkající se testování nebo projektového řízení? Zastavte se.

U Zeměpisného ústavu 2
160 00 Praha 6

ZAVOLEJTE

Chcete si narychlo sjednat schůzku nebo sháníte někoho na testování? Zavolejte. Jsme tu pro vás.

NAPIŠTE

Máte dotaz týkající se testování softwaru či souvisejících věcí? Neváhejte nám napsat.